به نص تورات، فرار پس از آن محقق شد که که آب دریا به کنار رفت و راهی برای گذر کردن این گروه از میان دریا باز شد.

برخی دانشمندان می گویند که این امر از طریق وقایع طبیعی امکان پذیر است.

در تورات آمده است: "پس موسی دست خود را مقابل دریا برافراشت و در طول شب بادی شدید از مشرق وزیدن گرفت و به قدرت خدا آب دریا کنار رفت و دریا دو نیم شد."

در ادامه داستان اشاره می شود که آب دریا مانند دیواری در کنار می ایستد و بنی اسرائیل به سلامت از میان دریا گذر می کنند، اما وقتی که قوم فرعون قصد گذر از همان مکان را داشتند، این دیوار آب می ریزد و آنها در دریا غرق می شوند.

شرح این معجزه در قرآن هم آمده است اما آیا وقوع این داستان در واقعیت امکان پذیر است؟

جواب این سوال به گفته کارل دروز، رهبر یک گروه تحقیقاتی از مرکز ملی تحقیقات جوی (NCAR) در ایالت کلورادوی آمریکا مثبت است، البته ممکن است که دریای سرخ دو نیم نشده باشد.

آقای دروز یک نمونه کامپیوتری از منطقه دلتای نیل که در نزدیکی دریای سرخ قرار دارد تهیه کرد.

او متوجه شد که تحت شراط بادی مساعد، منطقه کم عمقی که در نزدیکی پورت سعید واقع است می تواند خشک شود.

گفته می شود در مدت زمان خشک شدن موقت این مکان که دریاچه تانیس نام دارد، افراد می توانند از این محل گذر کنند.

در واقع آقای دروز اولین کسی نیست که بین این منطقه و داستان معجزه موسی که در تورات آمده است، ارتباطی دیده است.

در قرن نوزدهم ژنرال ارشد الکساندر تلاچ، یک افسر ارتش بریتانیا، گزارش کرد که این رویداد را به چشم خود دیده است.

آقای تلاچ گفت در طول شب بادی از سمت شرق وزید و وقتی که روز بعد از خواب بیدار شد از دیدن اینکه دریاچه به طور کلی از بین رفته و در گل و لای باقی مانده از آن مردم در حال رفت و آمد بودند، بسیار حیرت زده شده است.


 

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: ای ابوذر، دنیا زندان مؤمن و بهشت كافران است، مؤمن همیشه محزون و غمگین می باشد، چرا چنین نباشد و حال آن كه خداوند به او - در مقابل گناهان و خطاهایش - وعده مجازات و دخول جهنّم را داده است.